24. Listopad

Article preview

U časopisu European Journal of Clinical Nutrition objavljeno je istraživanje u kojem su ispitani učinci duljeg uzimanja niskih doza laktuloze na fekalne bifidobakterije i odabrane metaboličke parametre potencijalno uključene u nastanak karcinoma debelog crijeva.

Laktuloza je disaharid koji se sastoji od galaktoze i fruktoze. U tankom crijevu čovjeka se ne metabolizira niti apsorbira, već je fermentira crijevna mikrobiota. Stoga se laktuloza može definirati kao prebiotik, odnosno, kao neprobavljivi sastojak hrane koji poboljšava zdravlje domaćina selektivnom stimulacijom rasta i/ili aktivnosti jedne ili ograničenog broja bakterija debelog crijeva.

U istraživanje je uključeno 16 zdravih dobrovoljaca koji su slučajnim odabirom raspoređeni u dvije skupine. Tijekom 6 tjedana, dva puta dnevno u dozi od 5 g, jedna je skupina uzimala laktulozu, a druga placebo (saharoza). Redovito su uzimani uzorci stolice, a podnošljivost šećera je procijenjena pomoću dnevnog dijagrama u kojem su simptomima, koji su uključivali višak plinova, zrak u crijevima, nadutost, abdominalna bol, dodijeljene ocjene od 0 (nema simptoma) do 3 (ozbiljni simptomi).

Rezultati su pokazali kako je broj fekalnih bifidibakterija bio veći u skupini koja je uzimala laktulozu, dok u placebo skupini nije bilo promjene. Laktuloza je izazvala blagi višak plinova, no, nije dovela do promjene fekalnih žučnih kiselina niti neutralnih sterola. Ukupni anaerobni organizmi i pH nisu se značajno promijenili te nije zabilježena niti razlika u nadutosti i zraku u crijevima između skupina.

Autori su zaključili kako doza od 10 g laktuloze dnevno dovodi do povećanja broja fekalnih bifidobakterija te tako ispunjava kriterije potrebne da bi se smatrala prebiotikom.

Laksamol iz Pharmas-a je proizvod koji sadrži jedinstvenu kombinaciju sastojaka – kristalnu laktulozu u dozi od 10 mg te ekstrakt kore krkavine (Rhamnus frangula L.), a preporuča se za redovito pražnjenje crijeva.